Piotr Ścislicki
dr
email piotr.scislicki@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Filozoficzne aspekty idei praw człowieka
data otwarcia
przewodu
12.06.2014
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor prof. dr hab. Justyna Miklaszewska