Piotr Skalski
mgr
email p.skalski@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Teoria podmiotu Alaina Badiou
data otwarcia
przewodu
18.06.2015
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2012
promotor prof. dr hab. Marek Drwięga