Piotr Troczyński
mgr
email piotr.troczynski@student.uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy dr hab. Joanna Hańderek