Program KFNiMFF

Program Konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii [do pobrania]

Program Konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii [wersja on-line]

UWAGA: Obrady odbywają się w s. 28 [budynek Instytutu Filozofii, ul. Grodzka 52]

 

Czwartek 27 października 2016r.

 

od 9:00

 

rejestracja [s. 30]

9:30-09:45

 

otwarcie

09:45-10:15

 

Tomasz Placek ‘Czy fizyka kłamie o modalnościach?’

10:15-10:45

Tomasz Bigaj ‘O pewnych ontologicznych interpretacjach kwantowej teorii pola’

 

Przewodniczy

Jerzy Gołosz

 

10:45-11:15

Marek Woszczek ‘Kwantowa teoria miary a ontologia zdarzeń: otwarte problemy’

 

przerwa kawowa [s. 30]

11:30-12:00

Elżbieta Kałuszyńska ‘Spór o onotologiczny status matematyki’

12:00-12:30

Jerzy Pogonowski ‘Dobre i złe intuicje matematyczne’

 

przerwa kawowa [s. 30]

13:15-13:45

Mieczysław Omyła ‘Od logiki diachronicznej do logiki niefregowskiej’

13:45-14:15

Andrzej Biłat ‘Monadyczna teoria bytu’

 

 

przerwa obiadowa

15:45-16:15

 

 

 

przewodniczy 

Paweł Kawalec

Joanna Luc ‘Problemy z pojęciem energii w ogólnej teorii względności’

16:15-16:45

Paweł Tambor, Marek Szydłowski, Adam Krawiec ‘Złożoność Wszechświata a prostota modelu kosmologicznego – problem ciemnej energii i ciemnej materii w kontekście sporu realizm-antyrealizm w filozofii nauki.’

16:45-17:15

Leszek Sokołowski ‘Pejzaż strunowy, czyli współczesne zagrożenie empiryzmu’

 

przerwa kawowa [s. 30]

17:30-18:00

Damian Luty ‘Strukturalizm w filozofii czasoprzestrzeni z perspektywy metaontologii i metametafizyki’

18:00-18:30

Bartłomiej Skowron ‘Jak zdefiniować wymiar ontologiczny?’

18:30-19:00

Mateusz Kotowski ‘Za realistyczną interpretacją filozofii nauki Pierre’a Duhema’

 

 

19:00-20:00

 

spotkanie integracyjne - lampka wina [s. 30]

 

Piątek 28 październik 2016r.

09:45-10:15

 

 

 

przewodniczy

Marcin Miłkowski

Wojciech Grygiel ‘Filozoficzne implikacje Davida Hilberta twierdzenia o niezmiennikach’

10:15-10:45

Łukasz Polkowski ‘Iana G. Barboura koncepcja relacji nauka-wiara’

10:45-11:15

Gabriela Besler ‘Data Science – nowe wyzwanie dla filozofii nauki’

 

przerwa kawowa [s. 30]

11:30-12:00

Jan Czerniawski ‘Protofizyka a sens absolutnego tła’

12:00-12:30

Janusz Kaczmarek ‘Metody ontologii formalnej: topologia jako narzędzie ontologii. Tak czy nie?’

12:30-13:00

Eugeniusz Wojciechowski ‘Sylogistyczny fragment bezkwantyfikatorowego rachunku nazw’

 

przerwa kawowa [s. 30]

13:15-13:45

Wojciech Sady ‘Teza o niedookreśleniu teorii przez dane empiryczne a relatywistyczna rewolucja w fizyce’

13:45-14:15

Paulina Seidler ‘Argument o niedookreśleniu teorii przez dane empiryczne na gruncie sporu o realizm’

 

 

przerwa obiadowa

15:45-16:15

przewodniczy

Elżbieta Kałuszyńska

Paweł Kawalec ‘Charakterystyka źródeł instrumentalistycznej koncepcji wiedzy naukowej’

16:15-16:45

Adam Paweł Kubiak, Paweł Kawalec, Piotr Lipski ‘Czy klasyczna metoda statystycznego testowania hipotez realizuje cel dążenia do prawdy?’

16:45-17:15

Marcin Miłkowski ‘Unifikacja i integracja modeli mechanistycznych’

 

przerwa kawowa [s. 30]

17:30-18:00

Janusz Ciuciura ‘Metodologia pozytywizmu krytycznego Hansa Vaihingera’

18:00-18:30

Adrian Stencel ‘Co to jest biologiczna populacja i czy naprawdę istnieje?’

18:30-19:00

 

Agnieszka Proszewska ‘Reprezentacja strukturalna a eksplanacyjna funkcja matematyki w naukach przyrodniczych’

19:00

 

Zamknięcie konferencji