Program KKL

Program Krakowskiej Konferencji Logiki [do pobrania]

Program Krakowskiej Konferencji Logiki [wersja on-line]

 UWAGA: Obrady Konferencji toczyć się będą w sali im. Izydory Dąmbskiej, ul. Grodzka 52, I piętro p. 28

Czwartek 9 listopada 2017r.

12:00-12:25 Marlena Fila (Kraków) "O rozprawie Bernarda Bolzana Rein analytischer Beweis..."
12:25:13:10 Piotr Błaszyk (Kraków) "O rozdziale VIII Introductio in Analysin Infinitorum Leonarda Eulera"
13:10-13:45 Mieczysław Omyła (Warszawa) "O Bogusławie Wolniewiczu - w 90 rocznicę urodzin"
13:45-14:10 Łukasz Polkowski (Lublin) "Filozoficzne inspiracje poglądów Józefa Marii Bocheńskiego na relację nauka-wiara"

przerwa od 14.10 do 15.30

15:30-16:15 Urszula Wybraniec-Skardowska (Warszawa) "O pewnych arytmetykach liczb naturalnych i całkowitych"
16:15-17:05 Wojciech Dzik (Katowice) "Logika bimodalna słabych algebr mieszanych wMIA"
17:05-17:50 Jerzy Pogonowski (Poznań) "Dostęp do obiektów matematycznych"
17:50-18:25 Janusz Ciuciura (Łódź) "Reguła Ex Falso Quodlibed a hierarchie logiki parakonsystentnej"
18:25-19:10 Marek Nowak (Łódź) "Disjunctive and conjunctive multiple-conclusion consequence relations"

Piątek 10 listopada 2017r.

10:00:10:25 Roman Tomanek (Warszawa) "F. A. Bednarskiego dedukcja generalnych norm moralnych z prawa naturalnego"
10:25-11:00 Marek Porwolik (Warszawa) "Definicja części czasowej w terminach Chronologii Cz. Lejewskiego"
11:00-11:30 Eugeniusz Wojciechowski (Kraków) "Schemat predykacji Fregego i problem uniwersaliów"

11:30-11:55 Jan Zygmunt (Wrocław) "Przyczynki do dwóch życiorysów niedokończonych: Janiny Hosiasson-Lindenbaumowej i Antoniego Janiczaka"

 

przerwa od 11.55 do 12.05

 

12:05-12:35 Zofia Kostrzycka (Opole) "On interpolation in NEXT (KB)"
12:35-13:00 
Gabriela Besler (Katowice) "Trzy sposoby oznaczania kwantyfikacji w logice Giuseppe Peana. Wady i zalety przyjętych rozwiązań"
13:00-13:35 Dariusz Kalociński (Warszawa) "Modelowanie adaptacji języka do struktury rzeczywistości na przykładzie pojęć monotonicznych"
13:35-14:00 Jan Czerniawski (Kraków) "Wyrażenia skrótowo-zastępcze jako przenośnie"
14:00-14:35 Andrzej Malec (Nowa Iwiczna) "O wynikaniu norm prawnych w terminach ontologii zdarzeń"

przerwa od 14.35 do 16.00

 

16:00-16:50 Michał Tomasz Godziszewski (Warszawa) "Rekurencyjne prezentacje ilorazowe niestandardowych modeli arytmetyki"
16:50-17:25 Aleksandra Samonek (Kraków) "Obtaining probabilisitc semantics for conditional statements using van Fraassen's method"
17:25-17:50 Przemysław Wałęga (Warszawa) "Moc wyrażalności fragmentów logiki Halperna-Shohama"
17:50-18:15 Sławomir Przybyło (Kraków) "Algebry wolne w kongruencyjnie permutowalnej rozmaitości fregowskiej generowanej przez pewną trójelementową algebrę"
18:25-18:50 Marek Janasz (Kraków) "O automatycznym dowodzeniu twierdzeń"