Program KHL

Program Konferencji Historii Logiki [do pobrania]

Program Konferencji Historii Logiki [wersja on-line]

UWAGA: Obrady odbywają się w s. 28, wykłady plenarne w s. 119 [budynek Instytutu Filozofii, ul. Grodzka 52]

Poniedziałek 24 października 2016r.

od 12:00

 

rejestracja [s. 30]

13:45-14:00

 

otwarcie [s. 28[

14:00-14:30

przewodniczący:

Wojciech Suchoń

Jerzy Pogonowski ‘Postulatyści Amerykańscy’

14:30-15:00

Marcin Łyczak ‘O pewnej podteorii ontologii Leśniewskiego i jej związkach z sylogistyką Arystotelesowską’

15:00-15:30

Eugeniusz Wojciechowski ‘Pewne sformułowania sylogistyki z terminami negatywnymi'

 

   

 

przerwa [s. 30]

15:45-16:15

Tomasz Albiński ‘Pojęcia modalne u Boecjusza’

16:15-16:45

Gabriela Besler ‘Tematyka korespondencji naukowej Gottloba Fregego z Giuseppe Peano w latach 1891-1903’

16:45-17:15

Piotr Błaszczyk ‘Trends in the history of infinity’

 

przerwa [s. 30]

17:30-18:00

Irena Trzcieniecka-Schneider ‘Henryk Struve i matematycy’

18:00-18:30

Anna M. Karczewska ‘Początki logiki temporalnej: Jerzego Łosia aksjomatyzacja fragmentu języka fizykalnego’

18:30-19:00

Kazimierz Świrydowicz, Lidia Typańska `Pełność logiki relewantnej E i jej rozszerzeń’

 

20:00-21:00

 

spotkanie integracyjne - lampka wina

[korytarz w okolicy sali 28 i sala 30]

 

 

Wtorek 25 października 2016r.

 

9:30-10:30

 

 

 

 

 

 

 

przewodniczący:

Andrzej Wroński

wykład plenarny - Mikołaj Bojańczyk: O automatach [s. 119]

 

przerwa [s. 30]

11:00-11:30

Andrzej Wiśniewski ‘Strong multiple-conclusion entailment’

11:30-12:00

Tomasz Skura ‘Symmetric Completeness Proofs for Nelson's Logics’

12:00-12:30

Marcin Mostowski ‘Krynicki quantifiers’

 

przerwa [s. 30]

12:45-13:15

Urszula Wybraniec-Skardowska ‘Odrzucanie w sensie Łukasiewicza i Słupeckiego’

13:15-13:45

Marcin Łazarz ‘Finitarna opisywalność wybranych pojęć teorio-kratowych’

13:45-14:15

Mieczysław Omyła ‘Idea identyczności Leibniza i jej współczesne kontynuacje’

 

 

przerwa obiadowa

15:45-16:15

 

 

 

przewodniczący:

Marcin Mostowski

Joanna Golińska-Pilarek, Michał Zawidzki ‘Logika dla jakościowych wnioskowań z dokładnością do rzędu wielkości z relacją dystansu’

16:15-16:45

Przemysław Wałęga ‘Złożoność obliczeniowa fragmentów logiki Halperna Shohama’

16:45-17:15

Wojciech Dzik ‘Unifikacja w logikach pośrednich z dodatkowymi nowymi spójnikami’

 

przerwa [s. 30]

17:30-18:00

Jan Woleński ‘Semantyka na kongresie w Paryżu w 1935r.’

18:00-18:30

Piotr Łukowski ‘Implikacja treściowa a definicja prawdy’

18:30-19:00

Cezary Cieśliński ‘O zagadnieniu dedukcyjnej słabości dyskwotacyjnych teorii prawdy’

 

Środa 26 października 2016r.

 

9:30-10:30

 

 

 

 

 

 

 

przewodniczący:

Jerzy Pogonowski

wykład plenarny - Roman Murawski: 

Filozoficzne i teologiczne tło Cantora teorii mnogości [s. 119]

 

przerwa [s. 30]

11:00-11:30

Kordula Świętorzecka ‘Bernarda Bolzano argument na istnienie substancji. Formalizacja z dwoma typami predykacji’

11:30-12:00

Anna Wójtowicz ‘Okres warunkowy, wynikanie  i prawdopodobieństwo.’

12:00-12:30

Jacek Wawer, Leszek Wroński ‘Historyczne Okresy Kontrfaktyczne’

 

przerwa [s. 30]

12:45-13:15

Andrzej Indrzejczak ‘Wykłady Jaśkowskiego: pierwszy podręcznik dedukcji naturalnej’

13:15-13:45

Kazimierz Czarnota ‘Teoria mnogości Bernarda Bolzana. Porównanie z współczesnymi systemami teorii mnogości’

13:45-14:15

Krzysztof Wójtowicz ‘Jakie znaczenie dla filozofii matematyki mają wyniki techniczne?’

 

 

przerwa obiadowa

15:45-16:15

 

 

 

przewodniczący:

Andrzej Indrzejczak

Jan Czerniawski ‘Zarys semantyki dla Wolnej Ontologii’

16:15-16:45

Marek Porwolik ‘B. Sobocińskiego ujęcie powszechników jako intensjonalnych korelatów definicji przez postulaty’

16:45-17:15

Tomasz Niemirowski ‘Prawda jako objawianie bytu’

 

przerwa [s. 30]

17:30-18:00

Janusz Ciuciura ‘Metody tablicowe dla logiki deontycznej Kalinowskiego’

18:00-18:30

Maciej Czupryński ‘Supraklasycznie nietwórcze rozszerzenia zwrotnych logik aletycznie modalnych’

18:30-19:00

Krzysztof Jaworski ‘Analiza zdania Kłamcy na gruncie Russellowskiej koncepcji sądu’

19:00

 

zamknięcie konferencji [s. 28]