Seminaria

Zakład Historii Filozofii zaprasza na najbliższe spotkanie PTF, podczas którego dr Filip Kobiela wygłosi odczyt pt. Czy teza Wittgensteina o niedefiniowalności gier jest słuszna?

Zebranie odbędzie się 9.10.2017 o godz. 18 w sali 25 Instytutu Filozofii przy ul. Grodzkiej 52.

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/

Archiwalne

Zakład Historii Filozofii zaprasza na sympozjum Godność osoby ludzkiej - dar i zobowiązanie, w 75. rocznicę śmierci Edyty Stein, które odbędzie się 19. czerwca 2017 r. w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Plakat sympozjum

Zakład Historii Filozofii zaprasza na międzynarodowe kolokwium Enlightenment and Freedom of Speech, które odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r.

Więcej informacji tu: https://enlightenmentandsecularism.wordpress.com/events-and-news/

https://enlightenmentandsecularism.files.wordpress.com/2015/11/provisionalprogrammecolloquium20174.pdf