Seminaria

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTF zaprasza na spotkanie, podczas którego dr Andrzej Dąbrowski (WSIiZ Rzeszów) wygłosi odczyt pt. Geneza norm moralnych i prawnych. Naturalistyczne rozwiązanie Leona Petrażyckiego. Odczyt odbędzie się 9.04.2018 o godz. 18 w Instytucie Filozofii UJ, s. 25.

Zakład Historii Filozofii zaprasza na spotkanie poświęcone myśli Profesora Adama Węgrzeckiego, które odbędzie się 19.04 o godz. 15 w Akademii Ignatianum (ul. Kopernika 26).

Archiwalne

W czwartek, 15.03 o godz. 14:30 mgr Monika Mazur-Bubak wygłosi wykład zatytułowany Nowoczesny paradygmat czy nowoczesne paradygmaty wojny?

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTF zaprasza na Walne Zebranie oddziału PTF w Krakowie. Zebranie odbędzie się 15.01.2018 o godz. 18.00 w s. 25 Instytutu Filozofii UJ, a poprzedzi je wykład Prof. Karola Tarnowskiego Granice hermeneutyki.

 

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTF zaprasza na odczyt dr Anny Tomaszewskiej Oświeceniowe koncepcje religii a współczesny sekularyzm, który odbędzie się 18.12.2017 o godz. 18.00 w sali 25 Instytutu Filozofii UJ.

Odczytowi towarzyszyć będzie prezentacja książki dr Anny Tomaszewskiej i dr Hasse Hämäläinena The Sources of Secularism. Enlightenment and Beyond.

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/

 

Zakład Historii Filozofii zaprasza na najbliższe spotkanie PTF, podczas którego dr Filip Kobiela wygłosi odczyt pt. Czy teza Wittgensteina o niedefiniowalności gier jest słuszna?

Zebranie odbędzie się 9.10.2017 o godz. 18 w sali 25 Instytutu Filozofii przy ul. Grodzkiej 52.

 

Zakład Historii Filozofii zaprasza na sympozjum Godność osoby ludzkiej - dar i zobowiązanie, w 75. rocznicę śmierci Edyty Stein, które odbędzie się 19. czerwca 2017 r. w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Plakat sympozjum

Zakład Historii Filozofii zaprasza na międzynarodowe kolokwium Enlightenment and Freedom of Speech, które odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r.

Więcej informacji tu: https://enlightenmentandsecularism.wordpress.com/events-and-news/

https://enlightenmentandsecularism.files.wordpress.com/2015/11/provisionalprogrammecolloquium20174.pdf