Nasze sukcesy

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem filozoficznym w najnowszym (25.06.2017) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

Dr Adriana Warmbier, Fellowship Corbridge Trust of Robinson College in the University of Cambridge

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

 
Realizowane projekty