Kursy - katalog i zapisy

 

Katalog kursów filozofii na rok 2017/2018

Katalog kursów etyki na rok 2017/2018

Katalog kursów kognitywistyka licencjat 2017/2018

Katalog kursów kognitywistyka magisterskie 2017/2018

 

Aktualizacje

2018-02-12
Dr Przemysław Spryszak, HF95: Brytyjska filozofia nowożytna
Odwołane w semestrze letnim 2017/2018. Kurs będzie oferowany w roku akademickim 2018/2019.

2017-10-09
Uruchomienie następujących kursów zależy od wypełnienia dolnego limitu 8 uczestników do 18.10.2017:
- Prof. dr hab. Wojciech Suchoń, LO12: Sylogistyka jako rachunek zdań zakresowych
- Dr Przemysław Spryszak, EP41sk: Natura doświadczenia
Sprawdź aktualny stan zapisów >>

2017-10-06
Prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, dr Izabela Szyroka, RO56sk: 
Autobiografia jako „filozofia praktyczna”. Znaczenie autobiografii dla filozoficznej antropologii

Prof. Paczkowska-Łagowska poprowadzi część I (15 godz.), a dr Szyroka część II (45 godz.).

Dr Maciej Smolak, RO44: Dydaktyka filozofii
Uwaga uczestnicy Studium Pedagogicznego UJ:
Kurs odbędzie się w semestrze letnim 2017/2018,
a następnie dopiero w roku akademickim 2019/2020 (cykl dwuletni).

Dr Zalán Gyenis, LO30: Modal Logic

Zaktualizowana punktacja ECTS: 12 (było: 6). Kurs został zakwalifikowany jako konwersatorium (pierwotnie był wykładem z ćwiczeniami).

Dr hab. Jan Czerniawski, ON60s: Reizm
Kurs nie zostanie uruchomiony (zbyt mała ilość uczestników).

Kierunek Etyka, I rok: plan studiów
Ze względu na przeniesienie kursu Psychologia z semestru letniego do zimowego
zmienia się zalecony podział kursów nieobligatoryjnych:
- semestr zimowy: do 30 godz./3 ECTS,
- semestr letni: do 150 godz./15 ECTS. 
Suma za cały I rok pozostaje bez zmian: 180 godz./18 ECTS.
Zob. Katalog kursów: Etyka, s. 4-5.

2017-09-04
Dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, ETR01p: Psychologia
Zaktualizowany opis kursu.

2017-07-04
Prof. dr hab. Tomasz Placek, FS34s: Wolna wola i determinizm
Odwołane.

Prof. dr hab. Tomasz Placek, ON63: Filozofia mechaniki kwantowej
Odwołane.

2017-07-04
Prof. dr hab. Tomasz Placek i dr Jacek Wawer, ON62: Metafizyka czasu i modalności - podejście formalne
W całości (60 godz.) w semestrze zimowym.
 

Rejestracja na kursy

(1) Studenci kierunków filozofia, etyka i kognitywistyka mogą rejestrować się bez ograniczeń na kursy filozoficzne i etyczne.
(2) Studenci kierunków filozofia i etyka mogą rejestrować się na kursy kognitywistyczne w miarę wolnych miejsc na przełomie września i października 2017 r.
(3) Rejestracja na kursy filozoficzne jest otwarta od 01.06.2017 r.
(4) Rejestracja na kursy etyczne i kognitywistyczne jest otwarta od 08.06.2017 r.
(5) W trakcie rejestracji, szczególnie do końca czerwca, możliwe są zmiany w opisach kursów. Prosimy o sprawdzenie wszystkich danych przed złożeniem deklaracji wyboru przedmiotów.

Ze względu na migrację danych system USOS może reagować z opóznieniem 1-2 dni. Informacje o problemach z rejestracją przyjmują sekretariaty.

Wszystkie rejestracje dostępne są na stronie: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=UJ.WFz.IF