Kognitywistyka

Wprowadzenie

Kognitywistyka to interdyscyplinarny projekt, łączący filozofów, logików, psychologów, językoznawców, informatyków i neuronaukowców, poświęcony badaniu natury ludzkiej i sztucznej inteligencji oraz prowadzeniu dydaktyki w tym zakresie.

 

Przeczytaj więcej: Kilka słów o kognitywistyce

 

Film promocyjny: Film o kognitywistyce

 

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie) z kognitywistyki prowadzone w Instutucie Filozofii to unikalny program interdyscyplinarnych studiów łączących wiedzę z filozofii, logiki, psychologii, sztucznej inteligencji językoznawstwa, informatyki oraz neuronauki, przekazywaną przez wybitnych wykładowców z wielu różnych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów będzie rozumiał podstawy funkcjonowania ludzkiego umysłu i jego neurobiologicznego podłoża oraz znał zasady konstrukcji sztucznych systemów inteligentnych naśladujących ludzkie poznanie. Studia licencjackie dają studentom doskonałe podstawy do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia oraz są świetnym uzupełnieniem dla wcześniejszego wykształcenia w zakresie filozofii, logiki, psychologii, językoznawstwa, informatyki lub neuronauki.

Poniżej więcej informacji o Studiach I stopnia

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku kognitywistyka są prowadzone przez Instytut Filozofii UJ począwszy od jesieni 2013 roku. Studia te mają charakter zaawansowany i badawczy – efektem studiów powinna być pogłębiona wiedza w jednej z dziedzin kognitywistyki potwierdzona pracą dyplomową. Studia mogą także obejmować staże w innych ośrodkach akademickich, m.in. w ramach programów wymiany międzynarodowej Erasmus+ i CEEPUS. Cześć programu studiów składa się z kursów obieranych przez studentów, zgodnie z kierunkiem ich specjalizacji.

Poniżej więcej informacji o Studiach II stopnia

Promocja kognitywistyki

Grupa kierunku na Facebooku: Link do grupy

 

 

Projekt współfinansowany przez UE w ramach funduszu operacyjnego Kapitał Ludzki