Wzory podań

Podania kierowane do Dyrektora ds. dydaktycznych

Karta zgłoszenia kursu pozainstytutowego: link

Zgłoszenie powrotu z urlopu link

Wniosek o udzielenie Indywidualnego Toku Studiów link

Wniosek o przywrócenie terminu link

Wniosek o udzielenie urlopu studenckiego link

Wniosek o dokonanie rejestracji przedmiotu / o wyrejestrowanie z przedmiotu link

Rezygnacja ze studiów link

Wniosek o wyrażenie zgody na uwzględnienie zaliczenia przedmiotu z innego kierunku lub z innej uczelni link

Wniosek o przepisanie oceny z przedmiotu link

Wniosek o powtarzanie roku link

Wniosek o wpis warunkowy - 50 pkt link

Podania kierowane do Prodziekana ds. dydaktycznych

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego link

Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne / rozłożenie płatności za powtarzane kursy na raty link

Wniosek o nadzwyczajne powtarzanie roku link

Wniosek o zgodę na powtarzanie przedmiotu w ramach tego samego roku studiów link

Inne

Karta zgłoszenienia Promotora pracy magisterskiej link

Karta zgłoszenienia Promotora pracy licencjackiej link