Szymon Bogacz
mgr
email szymon.bogacz@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Znaczenie svabhāva przed Nagardźuną i problemem Robinsona-Hayesa
data otwarcia
przewodu
16.06.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor prof. dr hab. Marta Kudelska