Szymon Nowak
mgr
email szymon.nowak@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Zmienione stany świadomości w perspektywie semiotyki Charlesa Sandersa Peirce’a
data otwarcia
przewodu
07.09.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
opiekun naukowy dr hab. Sebastian Kołodzejczyk
promotor dr hab. Sebastian Kołodziejczyk