Szymon Szymczak
mgr
email s.szymczak@uj.edu.pl
szymon_szymczak@o2.pl
tytuł doktoratu Własności algebraiczne implikacji w logikach substrukturalnych
data otwarcia
przewodu
27.09.2012
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2009
promotor prof. dr hab. Andrzej Wroński