Tomasz Kaliński
mgr
tytuł doktoratu Moralność a religia: wybrane ujęcia i retoryka zagadnienia
data otwarcia
przewodu
22.09.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2012
promotor dr hab. Andrzej J. Nowak