Tomasz Matlęgiewicz
mgr
email tomasz.matlegiewicz@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Idea słowiańska w Królestwie Polskim 1814-1830
data otwarcia
przewodu
20.02.2014
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor dr hab. Michał Bohun