Tomasz Szubart
mgr
email tomasz.szubart@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Problem znaczenia muzycznego w świetle badań kognitywnej estetyki muzyki
data otwarcia
przewodu
19.09.2013
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2010
promotor dr hab. Krzysztof Guczalski