Wojciech Ciszewski
dr
email wojciech.ciszewski@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz