Wojciech Zalewski
mgr
tytuł doktoratu Fenomenologia nadziei. Marcel, Ricoeur, Tischner.
data otwarcia
przewodu
07.09.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Piotr Mróz
promotor prof. dr hab. Karol Tarnowski