Polska myśl liberalna - tradycja i współczesność

Termin: 19.05.2017 - 20.05.2017
Miejsce: Kraków
Organizator: Zakład Filozofii Polskiej IF UJ oraz Katedra Filozofii Społecznej IFiS, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Data opublikowania: 20.04.2017
Osoba publikująca: Steffen Huber