Zespół im. Izydory Dąmbskiej

Termin: 12.06.2017
Miejsce: sala 25
POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ
 
zapraszają na 215. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym
 

DR PAWEŁ GRABARCZYK

wygłosi odczyt pt.:

Doświadczenia w piaskownicy – reprezentacje jako wewnętrzne
modele świata


Abstrakt: Pojęcie reprezentacji uważane jest często za kluczowe dla filozofii umysłu. Jest ono również powszechnie używane w psychologii poznawczej i kognitywistyce. Dla wielu badaczy zdolność do reprezentowania czy modelowania rzeczywistości jest znakiem rozpoznawczym procesów poznawczych i główną funkcją umysłów. Mimo tej pozornej popularności spotyka się ono z fundamentalną krytyką ze strony badaczy, którzy wskazują na brak dobrych kryteriów tożsamości dla reprezentacji. Rezultatem tej trudności jest absurdalna konsekwencja, zgodnie z którą w zasadzie wszystko może być uznane za reprezentację. Referat poświęcony jest propozycji podania takich warunków tożsamości dla pojęcia reprezentacji, które: (a) pozwolą na zachowanie atrakcyjnej idei reprezentacji, jako czegoś podobnego do obiektu reprezentowanego oraz (b) nie doprowadzą do trywializacji pojęcia reprezentacji.

 

 
Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek
12 czerwca 2017 r. o godz. 18.00
Data opublikowania: 23.02.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek