Zebranie Naukowe Zakładu Epistemologii

Termin: 12.10.2017
Miejsce: Zakład Epistemologii, p. 39

Zakład Epistemologii zaprasza na pierwsze w tym semestrze zebranie naukowe, na którym mgr Joanna Luc przedstawi referat pt. "Czy różne prawa przyrody są konieczne w różny sposób?" Zebranie rozpocznie się 12 października 2017 o godz. 16:00 w p. 39 Collegium Broscianum.

Streszczenie:

We współczesnej metafizyce modalności popularna jest idea, że istnieją różne typy bądź stopnie możliwości i konieczności, a więc że pojęcia modalne nie są jednolite. Nie ma zgody co do tego, jakie dokładnie typy bądź stopnie modalności należy przyjąć, ale najczęściej wymieniana jest możliwość/konieczność logiczna, matematyczna, metafizyczna i przyrodnicza. Tę ostatnią wiąże się z prawami przyrody - one same oraz ich konsekwencje logiczne traktowane są jako przyrodniczo konieczne. Jeśli na ogólnym poziomie zgodzimy się z wizją uporządkowanych hierarchicznie typów modalności oraz wyodrębnieniem typu przyrodniczego, powiązanego z prawami przyrody, to można postawić pytanie, czy w ramach tego typu/poziomu da się wyodrębnić podtypy/podpoziomy modalności, powiązane z różnymi rodzajami praw przyrody. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, analizując propozycje takiego podziału, które można znaleźć w literaturze (M. Lange, J. Wolff), a na końcu przedstawię własną sugestię, odwołującą się do matematycznego charakteru najlepszych znanych "kandydatów" na prawa przyrody.

Data opublikowania: 25.09.2017
Osoba publikująca: Anna Tomaszewska