Zespół im. Izydory Dąmbskiej

Termin: 16.10.2017
Miejsce: sala 25
POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ
 
zapraszają na 216. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym
 

DR HAB TOMASZ BIGAJ (Uniwersytet Warszawski)

wygłosi odczyt pt.: Identyczność i nieodróżnialność w logice i filozofii nauki


Abstrakt: W referacie przedstawione zostaną podstawowe typy
jakościowej odróżnialności rozważane w literaturze (odróżnialność
absolutna, relacyjna i słaba). Omówię zastosowanie tych pojęć do
analizy problemu statusu ontologicznego obiektów w
fundamentalnych teoriach fizycznych.


Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek
16 października 2017 r. o godz. 18.00

Data opublikowania: 23.02.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek