Konferencja "Archiwalia" w ramach projektu NPRH "Polonica Philosophica Orientalia"

Termin: 02.07.2018 - 04.07.2018
Miejsce: Collegium Maius UJ, sala im. Michała Bobrzyńskiego
Organizator: Zakład Filozofii Polskiej
Kontakt: dr hab. Steffen Huber

 

Pierwsza konferencja projektowa stanowi okazję, aby zaprezentować prace badaczy, którzy od wielu lat zajmują się porządkowaniem i interpretacją zasobów archiwalnych Litwy, Białorusi i Ukrainy. 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy, którzy dzięki informacjom o źródłach znajdujących się z zbiorach naszych czterech krajów mogą poszerzyć pole swoich poszukiwań. Zapraszamy także wszystkich tych, którzy podnosząc postulaty badawcze zechcą przyczynić się do poszukiwań w konkretnych kierunkach. I wreszcie konferencja powinna być impulsem do dialogu o "filozofach wspólnych" Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz o paradygmatach historiograficznych na styku kultur.

Call for Papers [PDF]

Data opublikowania: 15.03.2018
Osoba publikująca: Jerzy Kucharski