Wydarzenia w IF

09.06.2017 - 10.06.2017 Metafizyczne krajobrazy bogate w modalności. Warsztaty Konstancja - Kraków Zakład Epistemologii zaprasza na warsztaty pt. "Metafizyczne krajobrazy bogate w modalności", organizowane we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu w Konstancji, które odbędą się w dn. 9-10 czerwca 2017 r. w Instytucie Filozofii UJ, s. 28. Cel warsztatów: Centralne pytanie metafizyki modalnej dotyczy realnych możliwości: czym są realne (a więc i obiektywne) możliwości oraz jakie mamy dane, aby sądzić, że istnieją. [...] Warsztaty skupiają się wokół opracowanych w ostatnich dwóch dekadach anty-redukcyjnych analiz możliwości oraz zastosowaniach tych analiz do opracowania tradycyjnych zagadnień metafizyki i filozofii nauki. [...] W ramach konferencji zostaną przestawione ostatnie badania nad formalnymi teoriami realnych możliwości, takimi jak branching time i branching space-times. Pokazane zostaną nowe zastosowania tych teorii do modelowania sprawstwa jak też przypadków alternatywnych ewolucji układów fizycznych. Część referatów dotyczyć będzie koncepcji możliwości zakorzenionych w rzeczach, czyli dyspozycji rzeczy do określonych zachowań, lub ogólniej: potencjalnego aspektu przedmiotów (potencji). Dyskutowane będą modalnie bogate koncepcje praw przyrodyoraz nie-redukcyjne pojęcia prawdopodobieństwa, takie, które traktują prawdopodobieństwo jako miarę możliwości zajścia konkretnego zdarzenia-egzemplarza. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji... »