Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych

 

O Zakładzie

Prowadzone w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych specjalistyczne studia w zakresie filozofii przyrody stanowią dziedzinę filozofii, która swoją aktualność zawdzięcza dokonaniom współczesnych nauk matematyczno-przyrodniczych.

W ramach pracy naukowej, Pracownicy i Doktoranci ZFNP podejmują kluczowe problemy z zakresu współczesnej filozofii nauki.

 

Projekty badawcze

1. Is general relativity deterministic? Some case studies. kierownik: mgr Juliusz Doboszewski. Grant NCN Etiuda 5. 2017-2018.

2. Prezentyzm i pojęcie istnienia. kierownik: dr hab. Jerzy Gołosz. podwykonawca: mgr Agnieszka Proszewska. Grant NCN Opus 11. 2017-2020.

3. Definicja i analiza struktur absolutnych w kontekście problemu niezależności od tła teorii fizycznych. kierownik: mgr Kamil Łacina. Grant NCN Preludium 11. 2017-2020.

4. Co to jest populacja? Darwinowska perspektywa. kierownik: mgr Adrian Stencel. Grant NCN Preludium 8. 2015-2017.

 

 

Aktualności

29.06.2017

Seminarium Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych

W dniu 29. czerwca 2017 w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych odbędzie się spotkanie naukowe, podczas którego mgr Agnieszka Proszewska i mgr Michał Białończyk wygłoszą referat: Toposy i logiki kwantowe. Zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy.

Z abstraktem referatu zapoznać można się tu.

 

08.06.2017

Seminarium Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych

Mgr Adrian Stencel: Indywidualność holobiontów zależna od perspektywy?

 

21.04.2017

II Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii

Dnia 21. kwietnia 2017 w Instytucie Filozofii UJ odbyło się II Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii, organizowane przez Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych.

Z abstraktami wystąpień zapoznać można się tu.

 

30.03.2017

Seminarium Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych

Mgr Juliusz Doboszewski: Dualność AdS/CFT i pojęcie 'fizycznie rozsądnej' czasoprzestrzeni.

 

12.01.2017

Zebranie otwarte Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych

Prof. dr hab. Zdzisława Piątek: Kosmiczne siedlisko ziemskiego życia i problem zrównoważonego rozwoju.

 

24.11.2016

Seminarium Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych

Dr hab. Jan Czerniawski: Czy istnieje rozwiązanie problemu 'dziury' w filozofii czasoprzestrzeni?