Zakład Historii Filozofii

Kierownik

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska mail - j.miklaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Leszek Augustyn mail - l.augustyn<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Michał Bohun mail - m.bohun<- @ ->iphils.uj.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Legutko mail - r.legutko<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Janusz Mizera mail - janusz.mizera<- @ ->uj.edu.pl
prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska mail - e.paczkowska<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Michał Bizoń
dr Sonia Kamińska mail - sonia.kaminska<- @ ->uj.edu.pl
dr Przemysław Spryszak mail - p.spryszak<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Jakub Szczepański mail - j.szczepanski<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Izabela Szyroka mail - iszyroka<- @ ->yahoo.com
dr Anna Tomaszewska mail - a.tomaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci

Realizowane projekty

1) Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności

Kierownik projektu: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
Główny wykonawca: dr Anna Tomaszewska
Współpraca przy projekcie: mgr Damian Barnat
Okres trwania: 2013-2016
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

2) Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm

Kierownik projektu: dr Anna Tomaszewska
Główni wykonawcy: dr Hasse Hämäläinen i mgr Damian Barnat
Okres trwania projektu: 2015—2018
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

3) Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos

Kierownik projektu: dr Sonia Kamińska

Okres trwania: 2016-2019

Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Informacje archiwalne

1) W dniach 18-19 listopada odbyła się w Instytucie Filozofii konferencja

Rozum, człowiek, historia. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej.

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (j.miklaszewska@iphils.uj.edu.pl)

Dr Jakub Szczepański (j.szczepanski@iphils.uj.edu.pl)

2) 10 X 2016 odbyła się w Instytucie Filozofii Konferencja Kazimierz Twardowski w 150 rocznicę urodzin, wraz z projekcją filmu o "Potęga nauki".

Organizatorzy: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Zakład Historii Filozofii IF UJ.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie

W dniu 9 czerwca 2018 roku zmarł w Krakowie Profesor Miłowit Kuniński.

Profesor  Kuniński był wybitnym, szeroko znanym w Polsce filozofem polityki, a także  wszechstronnym badaczem historii myśli politycznej, filozofii kultury, historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Był Autorem znakomitych monografii m.in.: Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera; Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka  - oraz błyskotliwie napisanego zbioru esejówO cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym. Miał w swoim dorobku ponadto kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w kraju i za granicą, brał udział  w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, wykładał w znanych uniwersytetach europejskich (W. Brytania i Holandia) oraz w amerykańskim uniwersytecie w stanie Utah. Jego wykłady w Instytucie Filozofii  UJ cieszyły się ogromnym uznaniem, umial bowiem nawiązać ze słuchaczami bliski kontakt; pod jego  kierunkiem powstało wiele prac magisterskich oraz kilka rozpraw doktorskich.

Prof. Kuniński uczestniczył aktywnie w życiu społecznym i politycznym naszego kraju, pełniąc ważne funkcje publiczne: był członkiem Komisji Zakładowej NSZZSolidarnośćw UJ (1980-81), członkiem Rady ds. Reform Ustrojowych przy Prezesie Rady Ministrów RP (1998-99), wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1991-92).  Był także prezesem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej.

Po ukończeniu studiów - socjologii i filozofii w UJ - pracował od 1977 roku w Zakładzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ, a w latach 2006-12 pelnił kolejno funkcje  wicedyrektora, a następnie dyrektora  Instytutu Filozofii.

Odszedł od nas Przyjaciel, Nauczyciel, człowiek prawdziwie mądrypełen życzliwości i wyrozumiałości dla innychtaki pozostanie w naszej pamięci.

 

 

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/