Zakład Historii Filozofii

Kierownik

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska mail - j.miklaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Leszek Augustyn mail - l.augustyn<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Michał Bohun mail - m.bohun<- @ ->iphils.uj.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Legutko mail - r.legutko<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Janusz Mizera mail - janusz.mizera<- @ ->uj.edu.pl
prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska mail - e.paczkowska<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Michał Bizoń
dr Sonia Kamińska mail - sonia.kaminska<- @ ->uj.edu.pl
dr Przemysław Spryszak mail - p.spryszak<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Jakub Szczepański mail - j.szczepanski<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Izabela Szyroka mail - iszyroka<- @ ->yahoo.com
dr Anna Tomaszewska mail - a.tomaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci

Realizowane projekty

1) Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności

Kierownik projektu: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
Główny wykonawca: dr Anna Tomaszewska
Współpraca przy projekcie: mgr Damian Barnat
Okres trwania: 2013-2016
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

2) Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm

Kierownik projektu: dr Anna Tomaszewska
Główni wykonawcy: dr Hasse Hämäläinen i mgr Damian Barnat
Okres trwania projektu: 2015—2018
Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

3) Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos

Kierownik projektu: dr Sonia Kamińska

Okres trwania: 2016-2019

Źródło finansowania: projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Informacje archiwalne

1) W dniach 18-19 listopada odbyła się w Instytucie Filozofii konferencja

Rozum, człowiek, historia. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej.

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (j.miklaszewska@iphils.uj.edu.pl)

Dr Jakub Szczepański (j.szczepanski@iphils.uj.edu.pl)

2) 10 X 2016 odbyła się w Instytucie Filozofii Konferencja Kazimierz Twardowski w 150 rocznicę urodzin, wraz z projekcją filmu o "Potęga nauki".

Organizatorzy: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Zakład Historii Filozofii IF UJ.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2.02.2018 r. zmarł wybitny krakowski Filozof – Prof. dr hab. Adam Węgrzecki, wieloletni przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Śmierć Profesora Adama Węgrzeckiego stanowi wielką stratę dla całej społeczności akademickiej.

Justyna Miklaszewska wraz z Zarządem KO PTF

 

 

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/