Zakład Kognitywistyki

Kierownik

dr hab. Adam Chuderski - adiunkt

Pracownicy

Koordynator Laboratorium ZK: mgr Ewa Radomska

Doktoranci

mgr Łukasz Borowiecki
mgr Artur Gunia
mgr Bartosz Janik
mgr Jan Jastrzębski
mgr Patrycja Kałamała
mgr Rafał Michalczak
dr Justyna Michniak-Szladerba
mgr Maciej Taraday
mgr Paweł Zięba

Spotkania naukowe

Interdyscyplinarne Seminarium Kognitywistyczne - inauguracja już wkrótce

Twórca Zakładu

Twórcą zakładu był prof. dr hab. Jerzy Perzanowski (1943-2009).