ZAKŁAD LOGIKI

Kierownik Zakładu

dr hab, prof UJ Marcin Mostowski mail marcin.mostowski@uj.edu.pl

Pracownicy:

dr Jerzy Hanusek mail j.hanusek@iphils.uj.edu.pl

dr Zalan Gyenis mail zalan.gyenis@gmail.com

 

 

 

LXIII KRAKOWSKA KONFERENCJA LOGIKI „HISTORIA I PERSPEKTYWY”

Kraków, 9 – 10 listopada 2017 r.

 

 

Komunikat pierwszy

 

          Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Zakład Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Logiki. Jak zwykle tematyka Konferencji obok wątków historycznych obejmuje również bieżące osiągnięcia środowiska logicznego.

 

Jako kierownik Zakładu Logiki jestem w chwili obecnej – z urzędu – przewodniczącym Komitetu Programowego Konferencji. Tymczasowo też jestem jedynym członkiem tego Komitetu.

 

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr Jerzy Hanusek. Jego zaś członkami są: dr Zalan Gyenis oraz doktoranci IF UJ: Aleksandra Samonek, Szymon Szymczak oraz Agnieszka Proszewska.

 

          Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 9 – 10 listopada 2017 roku. Obrady toczyć się będą w pomieszczeniach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52.

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w Konferencji Historii Logiki na załączonym formularzu w terminie do końca września 2017 r. Zgłaszających swój udział prosimy również o uiszczenie opłaty konferencyjnej w kwocie 75 zł na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 

83 1240 4722 1111 0000 4857 9179

PEKAO S.A.

 

 

z dopiskiem „LXIII KKL” w terminie do 15 października 2017 r. i o możliwie najszybsze przesłanie na adres organizatorów kopii potwierdzenia, że wpłata została dokonana, wraz z danymi do faktury

          Bliższe szczegóły dotyczące organizacji i programu Konferencji podamy w następnym komunikacie kierowanym już tylko do osób, które nadeślą zgłoszenie.

         

          Prosimy o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoim środowisku naukowym.

 

 

 

Marcin Mostowski

Zakład Logiki, IF UJ

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

LXIII Krakowska Konferencja Logiki „Historia i perspektywy”

Kraków, 24-25 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

1. ______________________________________________________________________

     (imię i nazwisko)

 

2. ______________________________________________________________________

    (tytuł naukowy, stanowisko)

 

3. ______________________________________________________________________

 

4. ______________________________________________________________________

    (adres do korespondencji)

 

   ______________________________________________________________________

 

 

5. ______________________________________________________________________

    (e-mail, telefon, fax)

 

 

 

6. Zamierzam wygłosić referat/ komunikat   TAK               NIE

            (proszę zakreślić właściwe)

 

   pod tytułem: ______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

   o przewidywanym czasie trwania:___________ min.

 

 

 

 

                                                                                  _______________________________

                                                                                                     (podpis)