ZAKŁAD LOGIKI

Kierownik Zakładu

dr hab, prof UJ Marcin Mostowski mail marcin.mostowski@uj.edu.pl

Pracownicy:

dr Jerzy Hanusek mail j.hanusek@iphils.uj.edu.pl

dr Zalan Gyenis mail zalan.gyenis@gmail.com

 

Informacje o 63 Krakowskiej Konferencji Logiki można znaleźć na stronie:

www.filozofia.uj.edu.pl/krakowska-konferencja-logiki