Zakład Logiki

Kierownik

p.o. prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

dr Jerzy Hanusek mail - j.hanusek<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr hab. Marcin Mostowski, prof. UJ mail - marcin.mostowski<- @ ->uj.edu.pl
dr Zalan Gyenis mail - zalan.gyenis<- @ ->gmail.com

Doktoranci

mgr Aleksandra Samonek
mgr Szymon Szymczak mail - szymon_szymczak<- @ ->o2.pl


Aktywność naukowa pracowników Zakładu Logiki IF UJ obejmuje następujące obszary:

  • Logika filozoficzna a w szczególności zastosowania metod formalnych w filozofii.
  • Logika algebraiczna, algebra uniwersalna oraz ogólna teoria konsekwencji.