Otwarte zebrania naukowe Zakładu Ontologii odbywają się zwykle w wybrane środy o godzinie 14.00 w sali 25 im. Romana Ingardena. Informacje o spotkaniach publikujemy na naszej stronie na Facebooku. 

2017/2018

Semestr jesienny

dr Paweł Rojek (IF UJ), Cogito i dowód ontologiczny. Analiza argumentacji Siemiona Franka, 25 października 2017 r. (wydarzenie na FB)

mgr Paweł Zięba (IF UJ), Realizm naiwny a nieświadoma percepcja, 8 listopada 2017 r. (wydarzenie na FB)

dr Andrzej Rygalski (IF UJ), Istnienie jako pojęcie stopnia drugiego, 22 listopada 2017 r. (wydarzenie na FB)

mgr Andrzej Bułeczka (IF UJ),  Scholastyczna wizja intencjonalności. Wybrane aspekty intencjonalności u Williama Ockhama. Spór o eksternalizm/interalizm, 6 grudnia 2017 r. (wydarzenie na FB)

dr hab. Jan Kiełbasa (IF UJ), Homo ut animal, homo ut Deus, homo ut homo. Warianty i przemiany ludzkiego statusu bytowego w myśli średniowiecznej, 10 stycznia 2018 r. (wydarzenie na FB)

prof. Bernard Linsky (University of Alberta, Kanada), Verificationism: The Hysteron Proteron Argument, 7 lutego 2018 r. (wydarzenie na FB)

Semestr wiosenny

mgr Adrianna Smurzyńska (IF UJ, IFiS PAN), Poznawanie siebie i innych z perspektywy filozofii esperymentalnej, 11 kwietnia 2018 r. (wydarzenie na FB)

dr Błażej Skrzypulec (IFiS PAN), Nieklasyczna mereologia doświadczeń zapachowych, 25 kwietnia 2018 r. (wydarzenie na FB)

mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden (IF UJ), Od kiedy człowiek jest osobą? Krótka hostoria jednego pojęcia, 9 maja 2018 r. (wydarzenie na FB

 

2016/2017

Semestr jesienny

dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk (IF UJ), Deflacyjna zapaść metafizyki, 7 listopada 2016 r.

mgr Stanisław Ruczaj (IF UJ)Sensus Divinitatis jako koncepcja powstawania przekonań religijnych, 22 listopada 2016 r.

dr Paweł Rojek (IF UJ), Istoty, grunty i kategorie. Ontologiczne podstawy tożsamości społecznej, 15 grudnia 2016 r. (wydarzenie na FB)

 mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden (IF UJ), Czy diabeł ma godność? Pytanie o relację między pojęciami osoby i godności, 12 stycznia 2017 r. (wydarzenie na FB)

dr hab. Jan Kiełbasa (IF UJ), Metafizyka czy retoryka? O podstawach średniowiecznego sporu między intelektualizmem i woluntaryzmem antropologicznym, 26 stycznia 2017 r. (wydarzenie na FB)

Semestr wiosenny 

dr Andrzej Rygalski (IF UJ), Gottloba Fregego powrót do źródeł, 16 marca 2017 r. (wydarzenie na FB)

mgr Karol Kleczka (IF UJ), Uprawdziwiacze wobec negatywnych prawd egzystencjalnych, 30 marca 2017 r. (wydarzenie na FB)

dr Trent Dougherty (Baylor University, TX), Probability in Epistemology, połączone otwarte zebranie naukowe Zakładu Ontologii i Zakładu Epistemologii, 6 kwietnia 2017 r. (wydarzenie na FB)

dr Błażej Skrzypulec (IFiS PAN), Treść percepcyjna a regres Bradleya, 11 maja 2017 r. (wydarzenie na FB)

mgr Marcin Tomaszkow (IF UJ), Koncepcja reprezentacji psychologicznej w myśli Leopolda Blausteina, 25 maja 2017 r. (wydarzenie na FB)

2015/2016

Semestr jesienny:

Dr Krzysztof Posłajko, Epifenomenalizm a antyreprezentacjonalizm, 23 listopada 2015 r.

Dr Paweł Rojek (UPJPII), Kolaps relacyjny. W kierunku ogólnej teorii internalizacji i eksternalizacji, 14 grudnia 2015 r.

Semestr wiosenny: 

Dr hab. Jan Kiełbasa, Jedna metafizyka czy wiele metafizyk w średniowieczu?, 29 lutego 2016 r.

Dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, Między spekulacją a naturalizacją. Dyskusja wokół statusu metodologicznego metafizyki11 kwietnia 2016 r.