Nasze sukcesy

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem filozoficznym w najnowszym (25.06.2017) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

Dr Zalan Gyenis został laureatem nagrody Alfred Tarski Logic Prize 2018.

Prof. dr hab. Józef Lipiec otrzymał dyplom doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 

projekty badawcze