Nasze sukcesy

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem filozoficznym w najnowszym (25.06.2017) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

 
Realizowane projekty