Nasze sukcesy

Dr Krzysztof Posłajko, Grant NCN Sonata 8

Dr Tomasz Żuradzki, Laureat konkursu eNgage FNP

Mgr Daniel Wańczyk, Stypendium Euro-Russian Academic Network Plus

Realizowane projekty