Nasze sukcesy

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem ogólnofilozoficznym w najnowszym (czerwiec 2018) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

Dr Zalan Gyenis został laureatem nagrody Alfred Tarski Logic Prize 2018.

Prof. dr hab. Tomasz Placek za filozoficzne badania nad przyczynowością oraz (in)determinizmem został uhonorowany Nagrodą Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017.

Prof. dr hab. Józef Lipiec otrzymał dyplom doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 

projekty badawcze