Anna Kopeć
mgr
email ania.kopec@student.uj.edu.pl
dyżur pon., 15:30-16:30, s. 89
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy prof. dr hab. Marek Drwięga