Karol Lenart
mgr
email karol.lenart@doctoral.uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy dr hab. Sebastian Kołodziejczyk