Karol Lenart
mgr
email karol.lenart@doctoral.uj.edu.pl
dyżur śr., godz. 13.00-14.00, s. 90
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy dr hab. Sebastian Kołodziejczyk