Karol Wilczyński
mgr
tytuł doktoratu Filozofia jako ćwiczenie duchowe w dziełach wczesnych myślicieli arabskich
data otwarcia
przewodu
01.06.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor dr hab. Jan Kiełbasa