Projekty badawcze

Kierownik projektu

Tytuł

okres realizacji źródła finansowania
od do
Mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden Pojęcie osoby w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka 02.2017 02.2019 NCN - PRELUDIUM 13
Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek Polisemiczna teoria nazw własnych 09.2016 08.2019 NCN - OPUS 10
Dr Sonia Kamińska Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos 09.2016 08.2019 NCN - SONATA 10
Dr Magdalena Senderecka Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem 06.2016 06.2019 NCN - OPUS 10
Dr Tomasz Żuradzki Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej 04.2016 04.2018 MNiSW - NPRH
Dr Tomasz Żuradzki Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności 02.2016 01.2019 NCN - OPUS 9
Dr Krzysztof Posłajko Formy antyrealizmu mentalnego 07.2015 07.2018 NCN - SONATA 8
Dr Anna Tomaszewska Oświeceniowe idee wolności myśli i sumienia a współczesny sekularyzm 07.2015 01.2018 NCN - SONATA 8
Mgr Aleksander Kopka Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy 04.2015 04.2018 NCN -
PRELUDIUM 7
Dr hab. Jan Kiełbasa Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku 02.2015 07.2017 NCN - OPUS7
Dr hab. Adam Chuderski Rola mechanizmu wiązania oraz integrowania struktur relacyjnych w procesie abstrakcyjnego myślenia i rozumowania: badania psychometryczne, behawioralne, okulograficzne i spektroskopowe 10.2014 09.2017 NCN - OPUS6
Patrycja Kałamała Czy dwujęzyczność wspiera kontrolę poznawczą? - eksploracja wskaźników behawioralnych i korelatów neuronalnych 09.2014 06.2017 MNiSZW - DIAMENTOWY GRANT III
Alicja Rybkowska Filozoficzne korzenie Wielkiej Awangardy 09.2014 09.2018 MNiSZW - DIAMENTOWY GRANT III
Mgr Jacek Wawer Rozgałęziający się czas a semantyka zdań o przygodnej przyszłości 09.2014 09.2016 NCN - PRELUDIUM6
Mgr Paweł Pruski Probabilizm Rudolfa Carnapa 03.2014 03.2016 NCN - PRELUDIUM5
Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek Dyskryptywne użycia wyrażeń jednostkowych i ich konsekwencje dla semantyki języka naturalnego 03.2014 03.2016 NCN - OPUS5
Dr Maciej Kałuża Buntownik. Ewolucja i kryzys w twórczosci Alberta Camusa 1944-1959 03.2014 03.2017 NCN - SONATA5
Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej 08.2013 08.2018 NCN - MAESTRO4
Mgr Ewa Chudoba Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1897-1967. Myśl i biografia. 07.2013 07.2016 NCN - PRELUDIUM4
Dr Adriana Warmbier Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno- analitycznej 06.2013 06.2016 NCN - SONATA4
Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz Filozofia moralna Tomasza z Akwinu - jej znaczenie dla polskiej kultury 01.2012 01.2017 NPRH
Dr hab. Adam Chuderski W pogoni za homunkulusem samokontroli: poznawcze mechanizmy wyboru i realizacji celu działania 12.2011 12.2016 NCN - SONATA1

 

Projekty zrealizowane.