Radzisław Franczak
mgr
email radzislaw.franczak@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
opiekun naukowy prof. dr hab. Justyna Miklaszewska