Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych zaprasza na odczyt

Termin: 24.05.2018
Miejsce: Collegium Broscianum, s. 42

Referat jest poświęcony rozumieniu pojęć „natury” i „naturalności” zarówno w debacie wokół biologii syntetycznej, jak i w ogóle w laboratoryjnych naukach przyrodniczych. Okazuje się ono do tego stopnia przesiąknięte technomorfizmem, że skonkretyzowanie wyobrażenia o naturze jako o czymś pozatechnicznym staje się już zupełnie niemożliwe. Zmienić to może reintegracja perspektywy samostanowienia i samostawania się przedmiotów naturalnych, wychodząca poza rozpowszechnione w naukach biologicznych ujęcie obiektu badanego jako pozbawionego cech szczególnych, istotnej odrębności czy też podmiotowości.

Data opublikowania: 25.04.2018
Osoba publikująca: Jerzy Kucharski