Pracownia Retoryki Logicznej oraz Jagiellońskie Centrum Prawo-Język-Filozofia

Termin: 07.06.2018
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej oraz Jagiellońskiego Centrum Prawo-Język-Filozofia

Wykład dra Macieja Sendłaka pt.: "Uprawdziwianie, obiektywy i światy niemożliwe"

godzina - wyjatkowo - 19.00

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek