Rada Instytutu Filozofii

Przewodniczący Rady Naukowej

Stali członkowie

Przedstawiciele pracowników niesamodzielnych

Przedstawiciele pracowników administracyjnych

mgr Małgorzata Rajca
mgr Małgorzata Wicher

Przedstawiciele doktorantów

Przedstawiciele studentów

Maciej Dalkowski
Katarzyna Krańska
Szymon Miłkoś
Szymon Semper
Wojciech Szuber
Paulina Zguda