Joanna Luc
mgr
dyżur środa, godz.19:15-20:15, s. 39
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy prof. dr hab. Tomasz Placek